Indianerna och deras hyddor

tepee-05

En tipi även kallad wigwam är en sorts hydda som kännetecknas av ett konliknande tält med en insida som hålls upp av pålar. Hyddan som täcktes med buffelskinn eller andra liknande djurskinn brukade användas året runt av indianerna, speciellt under jakttider. De var lätta att bygga och även lätta att ta isär för att förflyttas till andra platser. Med detta i åtanke är det inte heller så konstigt att de har använts under en så lång period som 500 år i Nordamerika. Tipin kan lätt anpassas till olika klimat. Den användes fortfarande som hem ända långt in på 1900-talet.

Strukturen

Basen med tre pålar som grund är den vanligaste förekommande uppställningen. Vissa folkstammar som Blackfoot använde sig dock även av en mer cirkulär tipi som bestod av fyra pålar.

I provinsen Saskatchewan i Kanada kunde man till exempel bygga med tre pålar och därefter lägga till 13 stycken till för att bygga upp tipin. Buffelskinnet virades runt om hyddan och fästes sedan vid dörröppningen med hjälp av träpinnar. När vintern sedan kom var det bara att lägga över ett extra lager med skinn och täcka för hål med gräs för att hålla ute kylan. Vid basen av en tipi kunde man utöver träpinnarna hitta större stenar som användes för att hålla skinnet nere. När det väl var dags att flytta lämnade man stenarna för att använda dem igen när stammen återvände vid ett senare tillfälle.

Ändamål

En tipis storlek berodde främst på hur många personer som skulle bo i hyddan. För det mesta kunde det röra sig om en större familjegrupp, men det fanns även tipis för barn, så kallade svetthyddor och hundtipis. Större tipis byggdes för att husera sammankomster eller speciella ceremonier.

Indianreservat

Numera används tipis bara till speciella tillställningar. I Nordamerika bor en hel del indianer nu för tiden på reservat, ett stamterritorium. Det finns runt 565 officiellt erkända folkstammar i USA, men bara 310 indianreservat. Man behöver inte vara duktig på matte för att räkna ut vad det betyder. Nästan en tredjedel av stammarna har förlorat sitt land på grund av koloniseringen. Innan USA bildades fanns det runt 1000 indianstammar utspridda över hela landet men denna siffra har minskat markant sedan dess, till viss del på grund av sjukdomar som européerna hade med sig. I vissa fall har man dock helt enkelt inte blivit officiellt erkänd som en stam av den amerikanska staten.

Casino

I jämförelse med resten av den amerikanska befolkningen så tillhör indianerna oftast en av de fattigaste i landet. Trots försök till att främja viss självständighet och ekonomisk utveckling. En av dessa har varit the Indian Gaming Regulatory Act of 1988. Denna lag gav indianerna rättighet till att driva casinos på reservaten för att dra in pengar till samhället. Det har visat sig ha positiva effekter på sina håll, men det har tyvärr inte helt genererat en tillräckligt betydelsefull ökning av välstånd.

Man skulle kunna dra parallellen att Indianernas motsvarighet till hydda är svenskarnas stuga. Det finns numera ett populärt svensk nätcasino vid namn CasinoStugan, där svenskar kan spela på nätet.

Boenden

Det råder stor bostadsbrist på många reservat. Det finns en hel del hushåll som är helt trångbodda och har inte tillgång till moderna bekvämligheter som rinnande vatten och el. Om man måste välja mellan mat och el kan många gå utan el under flera månaders tid. Väntelistan för att få tillgång till en bostad är oftast tre år eller mer. Vissa vänder sig till sina familjer för hjälp som ställer upp och tar in dem i sina hem, trots att det redan är väldigt trångt. I ett mindre hus med två sovrum är det inte helt ovanligt att hitta flera generationer som bor under ett och samma tak.

Större delen av marken på reservaten ägs inte individuellt av invånarna, utan det är allmän egendom som tillhör alla. Därmed kan man inte köpa upp lite mark för sin egen del, vilket även förklarar varför det finns så många husvagnar här. Det är knappt det ens går att skaffa sig en värdig kreditbedömning och därmed låna pengar för att förbättra sitt hem, när de varken äger mark eller hus. För vem skulle egentligen vilja investera i något som egentligen inte ägs av dig, eller av någon annan för den delen?

tepee-06